تبلیغات
/**/ پوکه معدنی |پوکه قروه | 2100012_0918 - مطالب ابر قیمت پوکه معدنی
چهارشنبه 17 مرداد 1397  16:00    ویرایش: چهارشنبه 17 مرداد 1397 16:28

با توجه به خاکی بودن جاده معدن و داشتن نوبت تریلی قادر به بارگیری از داخل معدن نمیباشد.

به همین دلیل پوکه از فاصله 40 تا 70 کیلومتری معدن تا داخل انبار قروه توسط کامیونهای بومی تک حمل میشود.

وتمامی قیمتها قیمت انبار داخل شهر قروه میباشد.

شرکت پوکه معدنی سبکبار قروه فقط پوکه نوع یک یا درجه یک را دارد.

قیمت پوکه بادامی درجه یک هر متر مکعب 20000تومان

قیمت پوکه نخودی درجه یک هر متر مکعب 25000تومان

قیمت پوکه عدسی درجه یک هر متر مکعب 25000تومان

قیمت پوکه ماسه ای درجه یک هر متر مکعب 15000تومان

درصورت خرید بالا تخفیف هم داده میشود. درصورت خرید بالا تخفیف هم داده میشود.


   


نظرات()  

پوکه معدنی |پوکه قروه | 2100012_0918

تحویل مرغوبترین و بهترین پوکه معدنی قروه در محل کار شما.