نوشته‌ها

پوکه مخصوص بلوکزنی

پوکه معدنی عدسی و پودری مخصوص بلوک و بتن سبک

جهت ساخت بلوک سبک شبه لیکا از پوکه معادن قروه استفاده میشود.

بلوک سبک شبه لیکا از پرفروشترین مصالح موجود دربازار امروزی میباشد که بهترین جایگزین سفال و فوم سقفی میباشد.

ماده تشکیل دهنده بلوک لیکا تا 80 درصد میتواند از پوکه قروه باشد.

معادن قروه با دانه بندی پوکه معدنی و تولید پوکه عدسی و پودری ماسه ای بازار فروش پوکه معدنی را ایجاد کرده اند.