نوشته‌ها

مشخصات پوکه معدنی

دارای وزج حجمی ۷٪ هر متر مکعب حدودا ۷۰۰ کیلوگرم

سبک و ارزان، یک سوم وزن ماسه

مقاوم در برابر سرما و گرما

استحکام بسیار بالا(زیر فشار خورد نمیشود)

مشخصات پوکه معدنی قروه